Stoinventering

Det pågår en rikstäckande inventering av vilka Nordsvenska ston som finns i landet. Denna stoinventering är en del av de åtgärder som görs för att säkra rasen för en sund fortlevnad och utgör en grund i bevarandearbetet. Nordsvensken är en svensk/norsk hästras och det är endast här vi kan finna avelsdjur. Har man en god kontroll över vilka individer som finns att räkna med inom aveln ligger man ”steget före” och kan i god tid upptäcka om stammarna skulle bli för snäva med risk för inavel. Att kunna bevara alla blodslinjer är av yttersta vikt i avelsarbetet. Genom att uppmärksamma ägare till ston med t. ex en härstamning som inte är så vanlig eller flitigt använd hoppas man kunna bredda stammarna ytterligare på framtidens avelshästar. Önskvärt är också att dessa ston får avkommor medan tid är.

Det åligger distrikten att samla in underlag över sitt stomaterial och sända till FNHs riksförening där en utsedd granskningsgrupp går igenom materialet för varje distrikt. Alla ston är viktiga för stoinventeringen oavsett ålder, både ston som är införda och de som inte är införda i riksstamboken. Det är heller inget krav på medlemskap i FNH. 
Inventeringen är ständigt pågående, varje år föds nya stoföl som ska rapporteras in.
Det är viktigt att vi alla hjälps åt att få fram denna information till alla de som har Nordsvenska ston!

Fyll i en stoinventeringsblankett och sänd till stoinventeringsansvarige i Kalmar distrikt.

Helen Mauritzon, helnoz@hotmail  
070 444 53 11

 

De ston som av granskningsgruppen anses vara särskilt intressanta blir utvalda på grund av att de har någonting som anses viktigt att bevara inom rasen. Det kan vara en ovanlig stam i form av en förälder som inte är vanligt förekommande, en ovanlig färg eller en ovanlig stamkombination där föräldrarnas stammar inte mötts så ofta att det finns bevarat. Ägare till de utvalda stona får ett brev av granskningsgruppen och detta är en värdehandling som ska följa stoet. Övriga ston anses vara så stora och breda, alltså vanligt förekommande stammässigt att man inte behöver oroas över deras fortlevnad i nuläget. Det innebär inte att man inte ska avla på ett ”vanligt” sto. Tvärtom ALLA ston behövs i framtiden.
Vid valet av hingst till sitt sto är rådet att söka efter en hingst som inte är nära besläktad med stoet och att försöka hitta individer som kompenserar varandras bra/mindre bra egenskaper så mycket som möjligt.