Milligram

Född 2004

e: Vikt 1907 u: Rapella 23069 ue: Rapid 1879 

Uppfödare: Anneli Andersson. 

Resultat 9 9 8 7 7= 40p Diplom och utfört FKP och KBI.