Hårleman 2037

Hårleman 2037
Ägare: Göran Jonasson
Brändabo 204
385 93 TORSÅS
Tel:  070 889 05 28
 
Född 2009 hos Cecilia Hamilton, Almunge
Färg: Ljbr, stj str snp vtflöl vtvbf 
Mått: 155
 Värdebokstav: B
Omdöme vid avelsvärdering: 2012
Välutvecklad hingst av bra modell. Bra selläge, bål och kors. 
Välbenad, bra ledgångar, rättställd. Framåtgripande skritt med god steglängd. 
Bogfri och luftig trav. 
Exteriör: 9-8-8-8-8=41 p   
KBI: 7-6-6-7-6=32 p