Distriktsårsmöte söndagen den 5 mars 2017 kl 13.00

Kallelse/Inbjudan

 

Till distriktsårsmöte söndagen den 5 mars 2017 kl 13.00

På Swedish Agro Kalmar

Val till styrelsen mfl

Verksamhetsplanering

Frågor berörande FNH och distriktets verksamhetsområde

 

Utdelning av utmärkelser

 

Förslag på personer att ingå i styrelsen lämnas till valberedningens sammankallande 

Marie Karlsson på tel 076 027 2112

 

Föreningen bjuder på fika.

Välkommna!!