Diplom, Körprov och Stambokförda

 

Följande medlemmar har erhållit exteriördiplom, avlagt godkända körprov med sina hästar

eller stamboksfört Ston under verksamhetsåret 2014;

Diplom:  TENGLA 22-11-0102, 40p. Ägare: Elisabeth Linden, Torsås

Frivilligt Kör Prov (FKP): TENGLA 22-11-0102 Ägare: Elisabeth Linden, Torsås

KörBarhetslntyg ( KBI): MYRA 22-10-0104 Ägare; Helen Mauritzon & Sven Rydh, Nybro

Stamboksförda:FANNY 22-05-0127 ( B) Ägare: Solveig Thorvaldsson, Nybro

                                        Gummebos TIARA 22-02-0036 ( AB ) Ägare: Göran Jonasson, Torsås