Betäckningssäsongen 2015

17.03.2015 12:33
 

Inför betäckningssäsongen 2015


Nu är det dags att lösa betäckningslicens om du har för avsikt att använda din hingst i avel under 2015. Betäckningslicens är en förutsättning för att avkomman ska kunna registreras i Grundstambok avd I. Betäckningslicensen ska vara betald INNAN första stoet betäcks, dock absolut senast 1 maj 2015. Betäckningslicensen kostar 500 kronor och betalas in på FNH:s registreringskonto plusgiro 645 24 20-0. Ange hingstens namn på inbetalningen. När betalningen har kommit in så skickas betäckningslicensen ut till hingstägaren.

Samtliga betäckta ston ska föras in på språngrullan, vilken senast den 30 september 2015 skickas in i till FNH's språngrulleansvarig. Språngrulla bifogas, det går bra att kopiera denna om ni behöver fler. Språngrulleblanketten finns även för nedladdning och ifyllnad här.
Varje betäckning ska skrivas in i hingstens betäckningsrapportsblock, blocket beställs genom att förskottsbetala 1041 kr till SH:s bankgiro 5472-6930. Märk betalningen med hingstens namn och registreringsnummer samt leveransadress.

Säkerställ stoets identitet genom att kontrollera stoets hästpass. Ofullständigt ifyllda språngrullor/rapporter kommer att återsändas till hingstägaren för komplettering. Om hingsten inte betäcker under året ska detta meddelas till FNHs registratur.

För att hingsten ska vara berättigad till betäckningslicens krävs att den är godkänd för avel, är visad vid offentlig visning minst vartannat år och att tidigare betäckningsredovisningar är kompletta. Uppfyller hingsten inte dessa krav ska ett betäckningsbevis lösas för att den ska kunna användas i avel. Betäckningsbevis kostar 1 500 kronor.

Hingst eller sto som varit utomlands ska CEM-testas innan betäckning. Påvisas CEM får betäckning inte ske.

Om hingsten kommer att stå på station under betäckningssäsongen, vänligen meddela detta till FNHs språngrulleansvarig så hingsten kan placeras i rätt län på t ex FNHs hemsida.

Är hingsten död, kastrerad eller om ägarbyte har skett, vänligen kontakta FNHs registratur.

FNH är ej momsredovisningsskyldig, så det är ingen moms på betäckningslicens eller - bevis, däremot är Svenska Hästavelsförbundet momsredovisningsskyldig så moms ingår i priset för betäckningsrapportsblocken.

FNH:s språngrulleansvarig
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storsien 378
952 93 Kalix
registrator@nordsvensken.org
tel: 070-780 58 00

FNH:s registratur
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storsien 378
952 93 KALIX
Tel. 070-780 58 00
E-post: registrator@nordsvensken.org