Kontakt

Nordsvenska Hästen Kalmar

Helene Mauritzon

helnoz@hotmail.com

tel:070 444 53 11

 

Göran Jonasson                                   

g.jonasson.brandabo@gmail.com

tel:070 889 05 28

 

 

Per Bergh

per.berg@hotmail.com

tel: 073 340 41 24

 

Tomas Karlsson

tjommen.karlsson@telia.com

tel  070 267 45 70

 

Solveig Thorvaldsson

s.thorvaldsson@gmail.com

tel  070 557 45 52

 

Kontakta gärna någon av oss med åsikter, förslag eller idéer!

 

Riks Föreningens adress:

Föreningen Nordsvenska Hästen
c/o Igemo
Tomasbo 102
733 61 Västerfärnebo
 

 

Skriv till oss