Avel

Betäckningssäsongen 2015

17.03.2015 12:33
  Inför betäckningssäsongen 2015 Nu är det dags att lösa betäckningslicens om du har för avsikt att använda din hingst i avel under 2015. Betäckningslicens är en förutsättning för att avkomman ska kunna registreras i Grundstambok avd I....

Nordsvenska Hästen

Nordsvenska Hästens Historia

17.03.2015 12:06
Nordsvensken Den nordsvenska hästen är jämte gotlandsrusset och den svenska ardennerhästen Sveriges enda inhemska hästras. Den kan härledas tillbaka i historien som en svensk eller möjligen skandinavisk lantras. Beroende på varierande förhållanden och olika förutsättningar i vårt avlånga land har...